ข้อมูลทางกฎหมาย

I/ข้อมูลทางกฏหมายและข้อสงวนสิทธิ์

บรรณาธิการ

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS
เป็นบริษัทร่วมหุ้น
ที่อยู่จดทะเบียนการค้า: 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Cedex
เงินร่วมหุ้นลงทุน: 22,987,907.85 ยูโร
RCS of Nanterre: 319.137.576

ผู้อำนวยการเผยแพร่

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS

ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
บริษัท มาซารีน ดิจิทัล จำกัด (มหาชน) (S.A.S)
ซึ่งจดทะเบียนการค้าที่ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้เลขที่ B 431 442 896 สำนักงานใหญ่จัดตั้งอยู่ที่ 2, ซอย Villaret de Joyeuse เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 75017
โทร: +33 (0) 1 58 05 49 50
แฟกซ์: +33 (0) 58 05 49 59
หากต้องการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ กรุณาคลิก ที่นี่: contact.asean@pierre-fabre.com 

HSP

บริษัท CIS VALLEY จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 2,500,000 ยูโร โดยจดทะเบียนที่ BORDEAUX RCS ภายใต้หมายเลข B 410 100 747 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Chemin de l'Hermite PO Box 70081 - 33523 เมือง Bruges ประเทศฝรั่งเศส


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้กำหนดข้อตกลงของการใช้เว็บไซท์ “แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน” ซึ่งถือว่าคุณได้ยอมรับเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซท์ดังกล่าวนี้

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาออกจากเว็บไซท์

หากคุณอายุต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด คุณสามารถเข้าชมเว็บไซท์เมื่อมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ด้วยเท่านั้น และบุคคลเหล่านี้ต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังที่แสดงไว้

ข้อตกลงและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เครดิตรูปภาพ: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.

II – ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้

เว็บไซท์นี้ได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส

เว็บไซท์ของศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนสามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.eau-thermale-avene.com, (ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซท์”) และจัดทำขึ้นสำหรับคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งคุณต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้เหล่านี้ถูกแสดงไว้ในเอกสาร ณ. ที่นี้

การใช้เว็บไซท์และการเยี่ยมชมให้จำกัดเฉพาะการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยทั่วไปห้ามมิให้คุณใช้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่ผิดกฏหมาย (การละเมิดลิขสิทธิ์) หรือจุดมุ่งหมายที่อาจฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้นี้

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซท์นี้ คุณเห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ โดยเริ่มจากวันที่ๆคุณเยี่ยมชมเว็บไซท์
Object of the Site

เว็บไซท์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน (ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) แก่คุณ เว็บไซท์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอให้ผลประโยชน์ทางการค้า เว็บไซท์นี้แสดงข้อมูลที่ไม่ได้มีผลทางสัญญาต่อศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน แต่มีเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะชวนเชื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการโดยตรง (นอกจากจะบอกไว้อย่างชัดแจ้ง)

ขณะที่เว็บไซท์จะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันขึ้นเพื่อพิจารณารวบรวมกิจกรรมทั้งหมดเอาไว้ อย่างไรก็ตามข้อมูลหรือประกาศบางอันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ณ เวลาที่ข้อมูลนั้นถูกแสดง ซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ทันสมัยแล้ว ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลหรือข่าวสารทั้งหมดที่ปรากฏให้ท่านเห็นในเว็บไซท์นั้นได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือยัง แม้ว่าทางเราได้พยายามในกรณีแล้วก็ตาม

การลงทะเบียน

คุณไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าชมเว็บไซท์ แต่คุณควรมีพิจารณญาณต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซท์

เว็บไซท์อาจจะขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีความต้องการที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ ติดต่อ หรือติดตามผลทางการกฎหมายเกิดขึ้นต่อ บุคคลผู้ซึ่งทำลายหรือฝ่าฝืน (ทั้งตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) อำนาจหรือกรรมสิทธิในการเป็นเจ้าของเว็บไซท์แห่งนี้ รวมถึงผู้ใช้เว็บไซท์หรือบุคคลอื่นๆที่อาจได้รับความเสียหายจากการกระทำในครั้งนี้

Guarantee

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนรับรองว่า เนื้อหาในเว็บไซท์สอดคล้องตามบทกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศส

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน รับรองเป็นพิเศษว่าจะไม่แสดงข้อมูลที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่ร้ายแรง ข้อมูลที่มีสื่อลามกอนาจาร หรือมุ่งทำลายชื่อเสียง รวมทั้งจะไม่เผยแพร่ข้อความที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเหยียดหยามชาติพันธุ์ ความเกลียดกลัวคนต่างชาติ หรือการทำวิตถารกับเด็ก หรือข้อความอื่นใดที่อาจทำลายเกียรติยศชื่อเสียง

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ไม่รับประกันความแม่นยำและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงในเว็บไซท์

เอกสารที่เราได้แนบเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคซ์ในเว็บไซท์นี้มาจากการรวบรวมจากหลายๆแหล่ง อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้ก็อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากคุณพบข้อผิดพลาดเหล่านั้น กรุณาติดต่อเราโดยการใช้แบบฟอร์มติดต่อเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ข้อความที่แสดงในเว็บไซท์อาจอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันขึ้นซึ่งอาจอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่คุณรับชมและจดจำเนื้อหาเหล่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความแม่นยำ สมบูรณ์ และทำให้เป็นปัจจุบันหรือยัง

การใช้คำแนะนำที่ถูกแสดงในเว็บไซท์

เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการวินิจฉัยโดยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และแนวทางให้แก่ผู้ใช้ รวมถึงข้อแนะนำทางสุขภาพและความงามซึ่งได้ถูกจัดทำขึ้นในเว็บไซท์ ดังนั้นคุณจึงสามารถได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความงามได้

แอพพลิเคชั่นนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการถ่ายโอนสิทธิในทรัพย์สินที่แนบไว้นี้ แต่คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้เหล่านี้โดยการได้รับรหัสของผู้ใช้จากเรา ซึ่งจะไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่ถือเป็นการใช้ส่วนบุคคลเฉพาะกับคุณเท่านั้น อย่างไรก็ดี คุณไม่อาจลอกเลียนหรือทำซ้ำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่นโดยวิธีใดๆหรือสื่อกลางใดๆ ไม่ว่าจะมีอยู่หรือในอนาคต รวมทั้งจะไม่แปลแอพพลิเคชั่นเป็นภาษาอื่นหรือดัดแปลงแอพพลิเคชั่น

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจะไม่รับผิดชอบด้วยกฏหมายสำหรับผลที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแอพพลิเคชั่น นอกเหนือจากข้อบกพร่องต่างๆหรือการเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน จะไม่รับพันธะผูกพันจากผลที่เกิดขึ้น ยกเว้นวิธีการใดวิธีหนึ่งที่ได้แสดงไว้ในข้อแนะนำ

และสุดท้ายศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจะไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และจะไม่รับรองทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะนำไว้ คำแนะนำนี้ถูกเตรียมขึ้นเฉพาะสำหรับข้อมูลและต้องถูกยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ หากคุณสงสัย คุณอาจเขียนหาเราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ (ใส่ลิงค์ไปกับแบบฟอร์ม)

ความรับผิดชอบตามบทกฎหมาย

แม้ว่าเว็บไซท์นี้ได้รับการตรวจสอบเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นของข้อมูลและการบริการที่ลงไว้ในเว็บไซท์แล้วก็ตาม แต่มันอาจจะไม่รวมถึงการรับผิดชอบด้วยกฎหมายสำหรับข้อผิดพลาด การละเว้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือผลลัพธ์ใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้ที่ผิดจุดประสงค์ และเว็บไซท์นี้จริงๆแล้วจะผูกพันกับสัญญาผูกมัดทางด้านวิธีการเท่านั้น

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ผู้บริหารและลูกจ้างอาจไม่รับผิดชอบด้วยกฎหมาย:
 • สำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดต่อ การเข้า หรือการใช้เว็บไซท์
 • สำหรับความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการเข้าชมเว็บไซท์หรือการใช้ข้อมูลที่ทำขึ้น
 • สำหรับความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียทางด้านการปฏิบัติการ การเงิน หรือการค้า รวมทั้งการสูญหายชองโปรแกรมหรือข้อมูลในระบบข้อมูลใดๆ แม้ว่าศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจะได้รับแจ้งถึงการเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

และที่ปกติกว่านั้น ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน จะไม่ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนหรือปริยายสำหรับทุกส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซท์

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์รับรองว่าจะไม่นำไวรัสหรือไฟล์อะไรก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบปฏิบัติการของเว็บไซท์ หาไม่แล้วผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์จะต้องรับผิดชอบด้วยกฏหมายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน อาจเริ่มกระบวนการทางกฏหมายต่อผู้ที่ไม่เคารพต่อการกระทำข้างต้น

ผู้ใช้รับรองว่าจะระมัดระวังลักษณะและข้อจำกัดของอินเตอร์เนท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านข้อมูลและการนำส่งข้อมูลที่ผ่านระบบอินเตอร์เนท โดยเฉพาะความเชื่อถือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเนทเวิร์คที่ต่างกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันทั้งด้านลักษณะและความจุทางเทคนิคนี้ก็อาจกระทบหรือขัดขวางการเข้าสู่เว็บไซท์ของคุณในบางช่วงเวลาได้

เว็บไซท์ได้พยายามที่จะทำให้การเข้าสู่หน้าต่างๆของเว็บไซท์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชม 7 วันต่อสัปดาห์ แต่เราจะไม่สร้างพันธะสัญญาที่จะรับประกันการเข้าสู่เว็บได้ ดังนั้นมันจึงอาจรบกวนการเข้าสู่เว็บไซท์ โดยเฉพาะเมื่อมีการตรวจสอบเพื่อรักษาระบบและการอัพเกรดเกิดขึ้น ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ยังมีสิทธิที่จะงดชั่วคราวหรือแม้แต่ขัดขวางการเข้าสู่เว็บไซท์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง รวมไปถึงพื้นที่สำหรับการวิจารณ์และการใส่ลิงค์ที่จะพาไปสูเว็บไซท์อื่นๆ ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการขัดขวางใดๆและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือกระทบมาจากผู้ใช้หรือจากบุคคลที่สาม

และจะไม่มีกรณีที่เว็บไซท์ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการสูญเสีย หรือการที่ข้อมูลถูกทำลาย ข้อมูลหรือข้อแนะนำใดๆที่เตรียมขึ้นในเว็บไซท์นี้จะไม่รวมการรับประกันไม่ว่าอะไรก็ตามไว้

นอกจากนี้ สำหรับลิงค์ที่เชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซท์ภายนอกอื่นๆซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สาม ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซท์เหล่านั้น และไม่รับประกันข้อมูลที่ระบุในเว็บไซท์อื่นๆเหล่านั้น รวมถึงการไม่รับผิดชอบตามกฎหมายกับเนื้อหาในเว็บไซท์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน คุณจะรับผิดชอบเฉพาะการใช้ลิงค์ที่ไปยังเว็บไซท์เหล่านั้น br />
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สาระทั้งหมดในเว็บไซท์และส่วนประกอบแต่ละส่วนซึ่งถูกจัดทำแยกออกมานั้น (ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือชื่อทางการค้าที่บ่งชี้ทั้งหมด สถาปัตยกรรม ข้อความ รูปภาพ รูปวาด การแสดง ฯลฯ) เป็นสมบัติเฉพาะของศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน หรือผู้จัดเตรียมบริการทางเทคนิค และสิ่งเหล่านี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศฝรั่งเศสและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ และที่มากไปกว่านั้นก็คือ กฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา

เราดึงความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซท์เพื่อให้รับรู้ความจริงที่ว่า รูปภาพและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในเว็บไซท์นั้นอาจประกอบด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทั้งหมดในการทำซ้ำ การนำเสนอและการสื่อสารต่อสาธารณะถูกจำกัด รวมถึงการนำเสนอรูปภาพ กราฟฟิครูปภาพ กราฟฟิคไอคอน หรืออื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์หรือทั้งหมดของสื่ออิเล็กโทรนิคส์ด้วยรูปแบบใดๆก็ตาม เว้นแต่ผู้อำนวยการสิ่งพิมพ์ได้อนุญาติอย่างชัดแจ้ง รวมถึงเครื่องหมายการค้าและโลโกที่ใช้ในเว็บไซท์ได้ถูกจดทะเบียน ดังนั้นการทำซ้ำใดๆจึงถือเป็นการทำปลอมเพื่อเลียนแบบ

สิทธิของผู้ใช้เว็บไซท์อยู่ภายใต้รหัสทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ แอล-122-4 การนำเสนอหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยกรรมวิธีใดๆก็ตามนั้นจะถือว่าการละเมิดกฎหมายและถือเป็นการปลอมแปลง และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามข้อตกลงในหัวข้อ แอล 335-2 ของรหัสทรัพย์สินทางปัญญา

เครดิตภาพถ่ายให้กับ: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – รูปถ่ายตัวเอง - SPENCER/อ๊อบชั่นรูปภาพ - P. STRUBE – Studio X.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ไม่ได้สื่อสารเพื่อร้องขอข้อมูลส่วนตัวกับทางผู้ใช้เว็บไซท์ (ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ อาชีพ ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราจะรวบรวมข้อมูลบางประเภทหรือเพื่อรับเอกสาร คุณอาจจะได้รับการร้องขอจากเราเพื่อให้ลงทะเบียนพร้อมกับใส่ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างลงไป

โดยนัยนี้ ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจึงขอแจ้งว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใช้ในการสื่อสารกับเราโดยระบบออนไลน์จะถูกใช้เฉพาะภายในศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้ ปีแอร์ ฟาร์บ กรุ๊ป และเราจะรับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานและการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกสื่อสารให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นจากบุคคลที่ดูแลหรือทำงานในส่วนเนื้อหาต่างๆของเวบไซท์ รวมถึงบอร์ดบริหาร

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน รับรู้ที่จะตรวจสอบอย่างมีเหตุผลต่อข้อมูลเหล่านั้น เพื่อที่รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ดึงความสนใจของคุณมาสู่ความจริงที่ว่า ฐานข้อมูลซึ่งได้รวมข้อมูลเหล่านี้ต้องแสดงต่อสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอิสรภาพ (“CNIL”).

นอกจากนี้ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน ได้ระบุว่า จากการที่คุณทำตามรายละเอียดของบทกฎหมายว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอิสรภาพ ซึ่งลงนามวันที่ 6 มกราคม ปี 2521 ไปนั้น คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึง ดัดแปลง ทำให้ถูกต้อง และลบข้อมูลส่วนตัวได้ และคุณยังสามารถใช้สิทธิได้ทุกเวลาโดยส่งจดหมายไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริการ/คำแนะนำ
ปีแอร์ ฟาร์บ เดอร์โม-คอสเมติก

BP 100 81506 LAVAUR CEDEX
การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้เท่าที่ต้องการและอย่างช้าแปดวันทำการนับจากวันที่เราได้รับจดหมาย

ในแต่ละครั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมไว้ที่เว็บไซท์โดยมีคำที่มีผลทางกฎหมายและเงื่อนไขสำหรับการรวบรวม และ/หรือ การดัดแปลงข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้จะถูกแสดงไว้อย่างชัดเจน

และก่อนที่ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจะส่งข้อเสนอโดยตรงหรือข่าวสารเป็นอีเมล์ให้แก่คุณนั้น เราจะต้องได้รับคำยินยอมจากคุณเสียก่อน

หากคุณได้นามแสดงความต้องการที่จะรับบริการข่าวสารเป็นอีเมล์แล้วประสงค์ที่จะยกเลิกการบริการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถทำได้ โดยทำตามคำสั่งที่เราได้ให้ไว้ในตอนท้ายของแต่ละอีเมล์ที่คุณได้รับ

คุกกี้

เพื่อที่จะรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลทางสถิติ (เช่น การประเมินการเข้าชมเว็บไซท์) ปรับปรุงการสืบค้น (เช่น ปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซท์ให้เหมาะสมสำหรับบราวเซอร์เฉพาะ หรือดิสเพลย์/สีที่ใช้) และสำหรับเหตุผลทางด้านความปลอดภัย (เช่น สามารถที่จะกำหนดว่าเป็นสแปมเมล์หรือไม่) เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไปกับตัวแปรของค่าต่างๆซึ่งคุณใช้อยู่ที่เรียกว่า “คุกกี้”

ซึ่งคุกกี้ก็จะเป็นเซ็ทของข้อมูลที่ส่งไปยังบราวเซอร์ของคุณโดยผู้ให้บริการเว็บเซิฟเวอร์ และจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ คุกกี้หนึ่งตัวหรือมากกว่าอาจจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (หน้าที่คุณเข้าชม วันที่และเวลาที่รับชม ฯลฯ) คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่จะนำไปสู่การระบุตัวคุณเอาไว้ แต่จะรวบรวมข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซท์ของคุณเอาไว้ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซท์สามารถระบุส่วนของธุรกิจและสินค้าที่คุณสนใจเอาไว้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดเตรียมข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้นให้กับคุณในภายหน้า

คุณสามารถระบุการแสดงตัวของคุกกี้เหล่านั้นได้

และคุณยังสามารถขัดขวางรวมทั้งปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น และสุดท้าย คุณสามารถขัดขวางการเซฟคุกกี้เหล่านั้นได้โดยยกเลิกส่วนการใช้งานที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏอยู่ในบราวเซอร์ของคุณได้ (วิธีการทั้งหมดนี้ระบุไว้ในเวบไซท์ CNIL)

ความปลอดภัย

ด้วยความที่อินเตอร์เนทเป็นเน็ทเวิร์คแบบเปิด ดังนั้นศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าไม่เกิดการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในทางที่ผิด โดยบุคคลที่สาม br />
ลิงค์

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน อาจจะใส่ลิงค์ไปยังเว็บไซท์อื่นๆทั้งที่เป็นและไม่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ ดังนั้นจึงถือว่าเว็บไซท์เหล่านี้เป็นอิสระต่อเว็บไซท์ของศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน จะไม่แก้ไขหรือควบคุมแหล่งและเนื้อหาของเว็บไซท์ดังกล่าว หรือลิงค์ที่จะนำไปสู่เว็บไซท์อื่นๆ

เว็บไซท์เหล่านี้ไม่ได้ประกอบด้วยการอนุมัติ การตรวจสอบความถูกต้อง หรือสัญญาเห็นชอบใดๆจากศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน เกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซท์เหล่านั้น

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยกฎหมายต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การบริการ การเปิดเผยต่อสาธารณะ คุกกี้ หรือสิ่งอื่นๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซท์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย ความสูญเสีย ไม่ว่าจะถูกพิสูจน์หรือถูกกล่าวหา อันมีสาเหตุหรือมีความสัมพันธ์ใดๆที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล บริการ หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งพบบนเว็บไซท์เหล่านั้น

การสร้างลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่จะไปยังเว็บไซท์จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษ์อักษรกับทางศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวนก่อน คำร้องขออนุญาตใดๆต้องถูกส่งออกไปโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ หากคุณทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นการทำปลอมและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ช่องทางสำหรับการวิจารณ์

เวบไซท์ได้สร้างช่องทางสำหรับการวิจารณ์เพื่อผู้ใช้อินเตอร์เนท โดยคุณสามารถติดต่อหรือส่งคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้:

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริการ/คำแนะนำโดย ปีแอร์ ฟาร์บ เดอร์โม-คอสเมติก
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

ข้อความใดๆที่ถูกโพสลงในช่องทางสำหรับการวิจารณ์ได้มาจากการแสดงความคิดของผู้เขียนที่น่านับถือ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากเว็บไซท์ต้องรับผิดชอบต่อช่องทางวิจารณ์เหล่านั้น ผู้จัดการของเว็บไซท์สามารถลบหรือไม่ตอบสนองต่อข้อความที่แสดงการคัดค้านที่ไม่สุภาพ ผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ที่เราได้แจ้งไว้แล้ว

ดังนั้น ผู้ที่โพสข้อความจึงไม่ควรฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว:
 • ข้อความที่มีจุดประสงค์ของการโฆษณาแอบแฝง;
 • การหลอกลวงหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง;
 • ซึ่งรวมไปถึงการละเมิดงานเขียน งานศิลปะ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางการค้า ทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิจากบุคคลที่สามอื่นๆ เช่น สิทธิในรูปภาพและการปกป้องความเป็นส่วนตัว;
 • นอกจากนี้ยังมีการกระทำที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ การทำให้เสียชื่อเสียง การใส่ร้าย การเหยียดผิวหรือชนชั้น การรังเกียจคนต่างชาติ และผู้ที่บิดเบือนหรือละเมิดเกียรติและชื่อเสียงของผู้อื่น;
 • รวมทั้งผู้ที่ยุยงปลุกปลั่นให้เกิดการแบ่งแยก ความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ สัญชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนา ;
 • การคุกคามต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล;
 • เป็นภัยต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม ส่งผลต่อการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา หรือการทำลายชื่อเสียง; กลุ่มที่ต้านรัฐธรรมนูญ นักเคลื่อนไหวที่รุนแรงซึ่งต้องห้ามด้วยประมวลกฎหมาย; การยุยงให้เกิดอาชญากรรม การฆ่าตัวตาย ก่อการร้าย หรือการตัดสินอาชญากรรม การก่อวินาศกรรม สงครามอาชญากรรม หรืออาชญากรรมที่ผิดต่อมนุษยธรรม; สื่อลามกอนาจาร ซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือการละเมิดต่อฐานันดรศักดิ์ของความเป็นมนุษย์;
 • บุคคลที่สามอาจจะมีการใช้ซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายเลขกำกับของซอฟแวร์ ซอฟแวร์ที่ใช้แฮกค์และเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์และระบบสาระสนเทศ ซึ่งรวมไปถึงซอฟแวร์หรือเครื่องมือใดๆก็ตามที่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่นทั้งด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของบุคคลและทรัพย์สิน;
 • รวมถึงไวรัสหรือแอพพลิเคชั่นใดๆที่อาจรบกวนหรือทำลายซอฟแวร์ ทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นของเว็บไซท์หรือผู้ใช้เว็บไซท์;
 • จดหมายลูกโซ่

ผู้ใช้งานเว็บไซท์รับรองว่าจะเคารพต่อชื่อเสียงและภาพลักณ์ของเว็บไซท์ และจะไม่อ้างอิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆก็ตามที่อาจเป็นภัยต่อเว็บไซท์ ดังนั้นทางเว็บไซท์จึงขอสงวนสิทธิที่จะปิดช่องทางของการให้คำวิจารณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจทำการลบข้อมูลหรือส่วนที่ถูกกล่าวอ้างไปยังข้อมูลเหล่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงของการใช้ หรือเหตุผลอื่นใดที่ถูกแปลความออกมา

เว็บไซท์ได้สงวนสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโพสข้อความหรือความเห็นลงในช่องทางของการวิจารณ์ การปรับ เปลี่ยน หรือการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในรูปแบบใดผ่านทางช่องทางใดๆก็ตาม รวมไปถึงการจะเก็บหรือลบข้อความเหล่านั้นได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้กับคุณล่วงหน้า

อื่นๆ

หากข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้จะกลายเป็นโมฆะ หรือมีการค้นพบข้อผิดพลาดบางประการ ข้อตกลงที่ต้องสงสัยจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงอื่นที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาของการตีความทางกฎหมาย

หากคุณรู้สึกไม่พอใจทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์ หรือช่องทางของการวิจารณ์ หรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้ที่ให้ไว้ คุณควรหยุดการใช้เว็บไซท์

การรับชมเว็บไซท์หรือเงื่อนไขของการใช้ที่ระบุในเว็บไซท์เป็นการกล่าวอย่างเป็นนัยๆว่าคุณจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ซึ่งระบุไว้อย่างเต็มที่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ถูกกำกับและแปลผลให้สอดคล้องกับกฎหมายฝรั่งเศส

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ รวมถึงคำถามหรือข้อวิจารณ์ที่อยู่ในเว็บไซท์หรือช่องทางของการวิจารณ์นี้ กรุณาติดต่อเราโดยผ่านแบบฟอร์มเพื่อการติดต่อ

กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจในการตีความและบังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ถูกกำกับและแปลผลให้สอดคล้องกับกฎหมายฝรั่งเศส โดยปราศจากการตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นมิตร ศาลแห่งนองแตร์ (Nanterre) มีสิทธิในการตัดสินเหนือข้อพิพาทใดๆไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้หรือไม่ก็ตาม

ศูนย์แลบบอราทอรี่ เดอร์มาโตโลจิคอล อาเวน
ความรับผิดชอบจากบริษัทตามกฎหมายจำกัดที่ 38,250 ยูโร
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 45 เพลส แอบเบล แกนเซ 92100 เบอโลเน ประเทศฝรั่งเศส
โทรศัพท์: 33 (0)5 63 58 88 00
เลขทะเบียนการค้าของนองแตร์ ไซเรน หมายเลข 403 269 483
เลขภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตชุมชนหมายเลข เอฟอา 17 403 269 483
ส่งโดยอีเมล์

ค้นหาต่อ

ต้องการการเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปยังบัญชีอาเวนของคุณเพื่อที่จะเก็บข้อมูล


เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

You can't post more than one comment on a product

ให้ความคิดเห็น

* กรุณากรอกข้อมูล

ข้อมูลลงทะเบียนของฉัน

-วันเกิดปีเกิด
-เดือน
-ปี

ผลิตภัณฑ์ในเครือ Pierre Fabre Group:

*กรุณากรอกข้อมูล

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.