นโยบายความเป็นส่วนตัว

รับรองด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

Dermatological Laboratories Avène เป็นผู้จัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งอาจถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ดังคำอธิบายด้านล่างนี้
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดเพื่อรับทราบเงื่อนไข และขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนตัว

 • วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างตน เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ซึ่งจะมีเครื่องหมายดอกจันกำกับความสำคัญเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์

  หากคุณไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณต้องการได้ ตัวเลือกในการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จะทำให้เรารู้จักดียิ่งขึ้นและสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการบริการของเราให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคุณได้มากขึ้น

   
  เป้าหมาย เหตุผล
  จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณต้องการ เสนอการบริการที่ดีกว่า
  ตอบคำถามของคุณผ่านทางอีเมลและแบบฟอร์มการติดต่อ เสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่า
  ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้ เติมเต็มความคาดหวังของคุณได้ดียิ่งขึ้น
  ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของคุณเพื่อเข้าถึงบริการเพิ่มเติม เสนอการบริการที่ดีกว่า
  ให้บริการที่เหนือกว่า อาทิ การค้นหาร้านค้าหรือข้อมูลติดต่อ เสนอการบริการที่ดีกว่า
  บริหารและจัดการสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และการบริการทั่วไป ตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น
  ยกเว้นวัตถุประสงค์ดังข้อบ่งชี้ในส่วนด้านล่างนี้
  "สิทธิของคุณ" และ "คุกกี้" ให้เข้าใจถึงความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น
  ตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น
  ส่งข้อมูล ข้อเสนอ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเรา (จดหมายข่าว คำเชิญ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ) ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจน
  จัดการข้อมูลทางสถิติให้สมบูรณ์แบบ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมาย บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดการตามระเบียบปัจจุบัน
  แจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามกฎหมายของทางบริษัท
 • คุกกี้

  คุกกี้แต่ละประเภทถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่สามารถวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลซึ่งจะถูกจัดเก็บและรวบรวมโดยอัตโนมัติดังที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้
  คุณจะเห็นรายการแอคทีฟคุกกี้บนหน้าเว็บไซต์ของ Eau Thermale Avène  

   
  วัตถุประสงค์ ประเภทของคุกกี้ ชื่อคุกกี้ ชื่อโปรแกรม ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  Functional cookie Session SSESS Drupal Browser session
  Test javascript cookie Session has_js Drupal : custom development Browser session
  Analytics Session google-site-verification Google Tag Manager Browser session
  Analytics Permanent _ga Google Analytics 13 months
  Cookie acceptance cookie Permanent avene_cookie_policy_TH Drupal : custom development 13 months
  Cookie counter page views for pop-in display Permanent avene_page_view_counter_TH Drupal : custom development 13 months
  Cookie for pop-in newsletter Permanent avene_popin_newsletter_open_TH Drupal : custom development 14 months
  Cookie for pop-in account creation Permanent avene_popin_account_open_TH Drupal : custom development 15 months
  Analytics Permanent _gid Google Analytics 24 hours
  Used to throttle request rate Session _gat Google Analytics 1 min
  3rd party cookie to share data for Advertising Performance Permanent Tag / Pixel Doubleclick at least 24 months
  3rd party tag Permanent Tag / Pixel Remarketing AdWords 30 à 540 jours
 • การตั้งค่าคุกกี้

  เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดไปที่หน้านี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าคุกกี้ หากคุณปฏิเสธคุกกี้ เราจะไม่ตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมใด ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ ยกเว้น “การใช้ประโยชน์” ของคุกกี้ตามรายละเอียดข้างต้น(หากกดยอมรับ เว็บไซต์จะทำการเก็บข้อมูลคุกกี้ของคุณระหว่างการใช้งานเว็บไซต์) 

  อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ จะส่งผลต่อการใช้งานและการให้บริการบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์ Eau Thermale Avène
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยปกติทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดเก็บส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการด้านความสัมพันธ์กับคุณ

  อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดไว้ 3 ปีหลังเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ยกเว้นเมื่อคุณไม่ยอมรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

  ทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมายของเรา

  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ หรือข้อกำหนดทางกฎหมายของทางบริษัท หรือกฎระเบียบข้อจำกัดอีกต่อไป โปรดมั่นใจได้ว่าทางบริษัทจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดอย่างเสร็จสมบูรณ์หรือทำให้สามารถระบุตัวตนได้

การถ่ายโอนข้อมูล

 • การเปิดเผยข้อมูลเเละการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

   เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Pierre Fabre จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในเครือข่ายธุรกิจของเราตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้:

  - อาจมีการแต่งตั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ผู้ที่จะดำเนินงานภายใต้คำแนะนำของเรา) เพื่อช่วยในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการแด่คุณ รวมถึงการดำเนินการและการจัดการธุรกิจ หรือการบริหารจัดการและการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ในกรณีเช่นนี้ บุคคลที่สามอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  - หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนไปนอกกลุ่ม EEA (European Economic Area) ไปยังบริษัทในเครือของ Pierre Fabre หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โปรดมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องเทียบเท่ากับ EEA รวมถึงการทำข้อตกลงการเข้าถึงการถ่ายโอนข้อมูล โดยใช้ ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไข ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ การป้องกันความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา หรือกลไกการถ่ายโอนอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงสามารถนำมาปรับใช้ได้ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร หรือ ข้อตกลงที่ผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป

  - เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์ในส่วนของการขายที่เกิดขึ้น หรือการขายสินทรัพย์ของทางบริษัท หรือข้อมูลของบริษัท ในเครือใด ๆ ของเรา ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เราถือครองอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอนไป
  นอกจากนี้เรายังจะตอบสนองต่อการร้องขอสำหรับข้อมูลที่จำเป็นโดยจะทำตามกฎหมาย หรือเมื่อถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือปฏิบัติตามกระบวนการศาล คำสั่งศาล การร้องขอจากผู้มีอำนาจหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่เราเห็นสมควร
 • การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก

  เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้กำกับดูแลและไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ นโยบายนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเราหรือการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อบังคับใช้ตามกฎหมาย :


 
 • รายละเอียดสิทธิของคุณ

  • จัดหาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (รวมถึงสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์)
  • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในบางกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการดำเนินการ)
  • เพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่:
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องถูกโต้แย้ง
   • การดำเนินการที่ผิดกฎหมายแต่คุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคล
   • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่ยังคงมีความจำเป็นต่อการจัดตั้ง การใช้งาน หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
  • ร้องขอให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์พกพาสำหรับบุคคลที่สาม (หรือสำหรับคุณ) เมื่อทางบริษัทเห็นสมควรให้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อตกลงที่คุณให้ความยินยอม
  • ให้คำแนะนำทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอาจถูกใช้งานภายหลังที่คุณเสียชีวิตไปแล้ว
  • ยกเลิกการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยการลงทะเบียนฟรีบนเว็บไซต์: www.bloctel.gouv.fr;
  • เพิกถอนความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในกรณีที่การดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ);
  • ยกเลิกกการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด; 
  • รับหรือดูสำเนาการถ่ายโอนข้อมูลให้ประเทศที่สาม หรือองค์การระหว่างประเทศภายใต้ข้อกำหนดการป้องกันข้อมูล
 • เรียนรู้เพิ่มเติม

  นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้วคุณมีสิทธิ์คัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลเช่น ICO ในสหราชอาณาจักร CNIL ในประเทศฝรั่งเศสหรือ AEPD ในสเปน]
  หากต้องการใช้เพื่อใช้สิทธิ์เหล่านี้โปรดติดต่อเรา และโปรดทราบว่าเราอาจขอหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนและเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่นหากคำขอของคุณไม่มีเหตุผลชัดเจนและยอมรับได้ เราจะพยายามตอบคำขอของคุณภายในช่วงเวลาที่กำหนด
บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสถานการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางข้อกฎหมายหรือระเบียบความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท

หากคุณมีข้อสงสัยในนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา
Revision date: 29/10/2018 23:45
ส่งโดยอีเมล์

ค้นหาต่อ

ต้องการการเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปยังบัญชีอาเวนของคุณเพื่อที่จะเก็บข้อมูล


เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

You can't post more than one comment on a product

ให้ความคิดเห็น

* กรุณากรอกข้อมูล

ข้อมูลลงทะเบียนของฉัน

-วันเกิดปีเกิด
-เดือน
-ปี

ผลิตภัณฑ์ในเครือ Pierre Fabre Group:

*กรุณากรอกข้อมูล

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.