Our partners

โอ เทอร์มอล อาเวนได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีความผูกพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มองค์กรและผู้ป่วยโดยสนับสนุนทั้งป้องกันและให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดี
 • AFPRAL

  โดยโอ เทอร์มอล อาเวน เป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดกับ สมาคมโรคภูมิแพ้แห่งชาติฝรั่งเศส (French Association for the Prevention of Allergies – AFPRAL).
  สภาวะภูมิแพ้ เป็นสภาวะที่มีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายมากกว่าปกติ ซึ่งสภาวะดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทั่วไประบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบป้องกันตัวเองที่ปกป้องร่างกายตอการรุกล้ำของสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ในบุคคลที่มีสภาวะภูมิแพ้นั้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายมากกว่าปกติหรือผิดปกติต่อสิ่งแปลกปลอมนั้นเมื่อมีการได้รับเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัส

  Know more about it on the intolerances and the allergies.

  ห้องวิจัยทางผิวหนังของอาเวน ได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผิวแพ้ง่ายที่ได้ผ่านรับการยอมรับต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อผิวและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ตั้งแต่ปีคศ 1996 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Tolerance Extreme ได้ถูกคิดค้นและนำไปใช้ต่อผู้ที่ผิวหนังแพ้ง่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยี อาเวนยังไม่หยุดที่จะคิดค้นเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดสิ่งระคายเคืองและยังคงตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของผิวแพ้ง่าย
  ซึ่งเป็นที่มาของ Sterile Cosmetics

  เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวได้รับการยอมรับจาก AFPRAL (French Association for the Prevention of Allergies) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสาธารณชนให้ด้านการป้องกันและให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดี โดย
  "RECOGNIZED" for its Sterile Cosmetics technology which offers the following benefits:ให้การยอมรับว่าเทคโนโลยี่ Sterile Cosmetic มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

  - เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนประกอบที่มีความจำเป็นต่อผิวแพ้ง่ายโดยปราศจากสารกันเสีย
  - มีขั้นตอนการผลิตที่ปราศจากเชื่อในทุกขบวนการผลิต
  - บรรจุภัณฑ์ได้รับสิทธิบัตรเฉพาะ ด้วยระบบ D.E.F.I (Device for Exclusive Formula Integrity) ซึ่งเชื่อถือได้ว่าผลิตภัณฑ์จะอยู่ในสภาวะปราศจากเชื่อตลอดอายุการใช้

  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี่ Sterile Cosmetic ได้แก่

  - Tolerance Extreme Soothing moisturizing cream and cleansing milk
  - Skin Recovery cream and rich skin recovery cream for calming and protecting skin
  - XeraCalm AD Lipid-replenishing cream and balm
  - Pediatril Moisturizing cream

  *Patent submitted
  See partner website
  • AFPRAL
  • AFPRAL
 • ESCF

  ห้องวิจัยทางผิวหนังของอาเวน ทำงานร่วมกับสถาบันโรคมะเร็งผิวหนังแห่งยุโรป (European Skin Cancer Foundation-ESCF)
  สถาบันโรคมะเร็งผิวหนังแห่งยุโรป (European Skin Cancer Foundation-ESCF) ก่อตั้งเมื่อปี คศ 2008 โดยมีเป้าหมายที่รณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงโรคมะเร็งทางผิวหนังต่อสาธารณชน และ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน

  การเผชิญกับแสงแดดที่มากเกินไปเป็นหนึ่งในสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งสามารถพบได้มากขึ้นในปัจจุบัน การตรวจพบอย่างรวดเร็วรวมถึงการให้ความรู้เกียวกับโรคและการปกป้องผิวจากแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในเด็ก
  ห้องวิจัยทางผิวหนังของอาเวน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและด้วยความมุ่งมั่น ความเชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดด จึงทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดของอาเวนได้รับการพิสูจน์แล้วถึงประสิทธิกาพในการปกป้องผิวที่เกิดขึ้นในการเผชิญอันตรายจากแสงแดด
  โดยโอ เทอร์มอล อาเวน ได้มีการทำงานร่วมกับ สถาบันโรคมะเร็งผิวหนังแห่งยุโรป (European Skin Cancer Foundation-ESCF และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
  •  การให้ความรู้แก่เด็กเพื่อให้สามารถป้องกันอันตรายจากแสงแดด
  • ให้การอบรมในหัวข้อโรคมะเร็งผิวหนังทั้งแก่แพทย์ผิวหนังและบุคลากรทางทางแพทย์ในระดับประเทศ


  (1) European Skin Cancer foundation.

  (2) Armstrong BK, Kricker A,The epidemiology of UV induced skin cancer. J Photochem Photobiol B 2001; 63:8-18.
  See partner website
  • ESCF
  • ESCF
 • Fondation pour la Dermatite Atopique

  โอ เทอร์มอล อาเวน เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
  • อาเวนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทีมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โดยมีการศึกษาค้นคว้าในหลายแง่มุม ทั้งระบาดวิทยา, พันธุกรรม, ระบบภูมิคุ้ม รวมถึงการวิจัยในระดับคลินิค
  • อาเวนเป็นหนึ่งในทีมที่กระตุ้นการตระหนักถึงของโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โดยกิจกรรมที่อาเวนให้การสนับสนุนแก่ผู้ปกครองของเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มที่พบอุบัติการของโรคได้สูง รวมถึงแพทย์และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลรักษารวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  • อาเวนเป็นหนึ่งในทีมที่ให้การศึกษา โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเป็นสภาวะโรคที่มีอาการเรื้อรังและจัดการได้ยาก จึงเป็นเรื่องยุ่งยากของเด็กและผู้ปกครองที่ขาดความรู้ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

  สถาบันโรคผื่นแพ้ผิวหนังมีการทำงานในหลายระดับ 
  • ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการค้นคว้าและวิจัยโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
  • ให้การสนับสนุนสื่อเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงโรคผื่นแพ้ผิวหนังแก่สาธารณะ
  • ออกแบบและจัดทำสื่อการศึกษาออกสู่สาธารณะ
  • สร้างสรรและเผยแพร่สื่อการศึกษาออกสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปกครองและเด็ก
  See partner website
  • Fondation pour la Dermatite Atopique
  • Fondation pour la Dermatite Atopique
ส่งโดยอีเมล์

ค้นหาต่อ

ต้องการการเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปยังบัญชีอาเวนของคุณเพื่อที่จะเก็บข้อมูล


เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

You can't post more than one comment on a product

ให้ความคิดเห็น

* กรุณากรอกข้อมูล

ข้อมูลลงทะเบียนของฉัน

-วันเกิดปีเกิด
-เดือน
-ปี

ผลิตภัณฑ์ในเครือ Pierre Fabre Group:

*กรุณากรอกข้อมูล

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.